Contactgegevens

Tarieven

Voor onze opvang betaalt u een vast uurtarief, behorende bij het pakket dat u kiest. Bij de belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. 

De volgende voorwaarden worden gehanteerd door de Belastingdienst, om te beoordelen of u recht heeft op Kinderopvangtoeslag:

  • U en uw toeslagpartner hebben inkomen uit werk, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate.
  • Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven.
  • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Voor meer informatie, én voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag gaat u naar www.toeslagen.nl. U kunt hier ook een proefberekening maken om de hoogte van uw kinderopvangtoeslag te berekenen. 

Wat is het maximum uurtarief waarover ik toeslag krijg?

De belastingdienst berekent de hoogte van de kinderopvangtoeslag over het maximum uurtarief.

In 2018 berekent de belastingdienst de hoogte van de kinderopvangtoeslag over € 7,45. voor kinderdagopvang en peuteropvang. Voor buitenschoolse opvang is dit in 2018 € 6,95.

Voor hoeveel uur kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag wordt gekeken naar het maximum aantal uren in het arbeidscontract van de minst werkende ouder. Op basis van dit aantal uren wordt de maximale toeslag berekend.

U heeft recht op maximaal 70% van de contracturen van de minst werkende ouder. Het maximale aantal uren waarvoor toeslag aangevraagd kan worden is 230 uur per maand. Deze uren kunnen bij meerdere organisaties afgenomen worden. (bijvoorbeeld: uw kind gaat naar de gastouderopvang én naar de peuterspeelgroep)

Belangrijk: Op tijd aanvragen!

Zorgt u er voor dat u binnen 3 maanden na de startdatum de kinderopvangtoeslag aangevraagd hebt!

 

2018

  (toeslagtarief: € 6,95)
52 weken € 6,95
48 weken € 7,16
46 weken € 7,16
43 weken € 7,16
40 weken € 7,16
12 weken vakantieopvang € 7,32
8 weken vakantieopvang € 7,63
6 weken vakantieopvang € 7,84
Vóór 07.30 uur of na 18.00 uur € 8,06 (heel uur) - € 4,03 (half uur)
Incidentele opvang Geldende uurprijs v.h. pakket
Flexibele opvang Geldende uurprijs + 10%

 


_MG_8612-TD

_MG_8523-TDVVE

Website door Forwart sitemap