Contactgegevens

Heb ik recht op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst?

 

Heb ik recht op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? 

In 2016 worden de volgende voorwaarden gehanteerd door de Belastingdienst, om te beoordelen of u recht heeft op Kinderopvangtoeslag:

  • U en uw toeslagpartner hebben inkomen uit werk, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate.
  • Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven.
  • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Voor meer informatie, én voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag gaat u naar www.toeslagen.nl. U kunt hier ook een proefberekening maken om de hoogte van uw kinderopvangtoeslag te berekenen. 

Indien uw kind bij ons aangemeld is, ontvangt u van ons voorafgaand aan de plaatsing een Plaatsingsovereenkomst, met het verzoek deze ondertekend aan ons terug te sturen. De plaatsing kan definitief doorgaan zodra deze bij ons binnen is.

Wat is het maximum uurtarief waarover ik toeslag krijg?

De belastingdienst berekent de hoogte van de kinderopvangtoeslag over het maximum uurtarief.

In 2018 berekent de belastingdienst de hoogte van de kinderopvangtoeslag over € 7,45. voor kinderdagopvang en peuteropvang. Voor buitenschoolse opvang is dit in 2018 € 6,95.

Voor hoeveel uur kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag wordt gekeken naar het maximum aantal uren in het arbeidscontract van de minst werkende ouder. Op basis van dit aantal uren wordt de maximale toeslag berekend.

U heeft recht op maximaal 140% van de contracturen van de minst werkende ouder. Het maximale aantal uren waarvoor toeslag aangevraagd kan worden is 230 uur per maand. Deze uren kunnen bij meerdere organisaties afgenomen worden. (bijvoorbeeld: uw kind gaat naar de gastouderopvang én naar de peuterspeelgroep)

Belangrijk: Op tijd aanvragen!

Zorgt u er voor dat u binnen 3 maanden na de startdatum de kinderopvangtoeslag aangevraagd hebt!

 

Wanneer ontvang ik de kinderopvangtoeslag?

Deze wordt rond de 20e van de maand door de belastingdienst aan u uitgekeerd, en is voor de daaropvolgende maand. Deze toeslag wordt door de Belastingdienst rechtstreeks aan u overgemaakt. Deze toeslag loopt door zolang uw kind op de peuterspeelgroep blijft. U hoeft dit niet jaarlijks opnieuw aan te vragen. 

Op tijd stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

U als ontvanger van de toeslag, moet zelf de kinderopvangtoeslag stopzetten als uw kind niet meer naar de peuterspeelgroep of opvang komt. Doe dit tijdig, want de belastingdienst keert voor de betreffende maand uit. Bij teveel ontvangen toeslag vorderen ze dit met boete terug.

Geen werk meer?

Stopt u met werken of wordt u werkloos? Dan heeft u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Daarna moet u zelf de kinderopvangtoeslag stopzetten indien u er geen recht meer op heeft.

 

 


_MG_8612-TD

_MG_8523-TDVVE

Website door Forwart sitemap