Contactgegevens

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

 

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie

Door VVE leren kinderen goed de Nederlandse taal. Onze leidsters in het peuterspeelzaalwerk en kinderdagopvang (0-4 jaar) zorgen via spel, voorlezen en allerlei activiteiten voor een leuk en leerzaam aanbod. Zo leert uw peuter de Nederlandse taal beter begrijpen en spreken. Er is veel aandacht voor het meedoen in de groep.
 

VVE wordt georganiseerd door verschillende partijen: zowel de gemeente, het Consultatiebureau (JGZ/GGD), de bibliotheek, scholen en alle organisaties voor peuterwerk en kinderdagopvang zijn hierbij betrokken.

Uw kind krijgt een VVE indicatie

De medewerkers van het Consultatiebureau (JGZ/GGD) zien alle kinderen in de gemeente Venray. Zij geven aan als uw kind in aanmerking komt voor een VVE indicatie en leggen uit wat de bedoeling is. U meldt uw kind hiervoor aan bij een locatie naar keuze

Ouderbijdrage VVE

Heeft uw kind een VVE-indicatie, dan mag uw kind 3 of 4 dagdelen de peuterspeelgroep bezoeken.

Indien u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, dient u deze aan te vragen voor 2 dagdelen. Het 3e (en indien van toepassing 4e) dagdeel wordt geheel gesubsidieerd door de gemeente. 

U ontvangt u van ons een Plaatsingsovereenkomst. U vraagt voor 2 dagdelen Kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst, het precieze aantal uren staat in de Plaatsingsovereenkomst vermeld. Het 3e en eventueel 4e dagdeel wordt door de Gemeente Venray betaald. Dit regelen wij voor u, hier hoeft u niets voor te doen. 

Heb ik recht op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst?

Komt u niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag dan krijgt u van ons de 'Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag', deze dient u in te vullen. U betaalt dan een lager (inkomensafhankelijke) uurtarief voor de eerste twee dagdelen. Bij plaatsing ontvangt u van ons de vraag om gegevens over uw gezinsinkomen aan te leveren. De hoogte van het uurtarief wordt vastgesteld aan de hand van het 'Adviestabel VNG Peuterwerk 2018'.

Dit tabel vindt u hier:

Het 3e (en indien van toepassing 4e) dagdeel wordt geheel gesubsidieerd door de gemeente. Dit regelen wij voor u, hier hoeft u niets voor te doen!

 


_MG_8612-TD

_MG_8523-TDVVE

Website door Forwart sitemap