Contactgegevens

Tips en Klachten

Wij vinden het erg belangrijk dat ouder en kind zich veilig en vertrouwd voelen bij ons en dat er een prettige samenwerking is. Wanneer dit om welke reden dan ook (tijdelijk) niet het geval is, laat ons dat dan tijdig weten. Wij kunnen dan met elkaar in gesprek op zoek gaan naar eventuele oplossingen.

Wanneer u als ouder(s)/verzorger(s) of als oudercommissie toch een klacht heeft, meldt deze dan altijd eerst bij de pedagogisch medewerker. Er bestaat ook altijd de mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan met de locatiemanager. Indien nodig wordt de directeur bij de bespreking betrokken.

U kunt uw klacht hier melden. Wij nemen binnen één week contact met u op. 

De geschillencommissie
Wanneer uw klacht niet tot een oplossing komt via het interne traject, dan kunt u het geschil, binnen 12 maanden nadat u het bij ons heeft ingediend, aanhangig maken bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Aansluiting bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen is vanaf 2016 verplicht gesteld voor alle houders van kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus.

Zowel ouder(s)/verzorger(s) als oudercommissies kunnen gebruik maken van de geschillencommissie en het hieraan verbonden Klachtenloket Kinderopvang. 

Meer informatie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl.

Link naar:


_MG_8612-TD

_MG_8523-TDVVE

Website door Forwart sitemap