Contactgegevens

Uitschrijven

De inschrijving van uw kind op de opvang stopt automatisch op de laatste dag van de maand waarin uw zoon of dochter 4 jaar wordt of de basisschool verlaat (na groep 8). Ook de automatische incasso stopt dat automatisch. 

Eerder stopzetten?

Als u om een andere reden wilt stopzetten dan nemen wij een opzegtermijn van één maand in acht. 
U dient schriftelijk op te zeggen. 
Het afmeldformulier kunt u opvragen bij de leidsters van de groep of hier downloaden:

 

Afmeldformulier

 


_MG_8612-TD

_MG_8523-TDVVE

Website door Forwart sitemap